Какво издава почеркът за характера на човек

09-10-2022

От почерка става ясно дали човек е влюбчив или не, дали е с мек характер или е суров и недостъпен. Анализът на почерка, известен като графология, помага за оформянето на психологическия портрет на личността.

За да се направи анализ на текст, човек трябва да напише минимум десет реда. Графолозите изучават с години начина на писане на текстовете, но има някои общи правила.

Поставете текста пред вас и прокарайте една вертикална линия през листа.

Ако буквите са написани под ъгъл от 45 градуса, човекът открито изразява чувствата си и е контактен. Когато се влюбва, той не крие това. Любител е на големите компании и редовно кани гости в дома си.

Ако почеркът е вертикален, няма наклон нито наляво, нито надясно, това издава равновесие на ума и на сърцето, както и сдържан маниер на поведение.
Такива хора никога не разкриват чувствата си дори пред най-близките си.

Ако буквите са наклонени наляво, умът контролира чувствата. Любовта е възможна само след дълги размисли.

Ако буквите са наклонени надясно, това издава влюбчив характер, човек, който иска да сподели чувствата си с целия свят. Но този човек е склонен да ревнува и има собственическо чувство.

Ако човек пише с лек натиск на химикалката, той предпочита повече да слуша, отколкото да говори, обича скромните компании и е много предан към приятелите си.

Ако човек пише със силен натиск, това издава решителен характер и много енергия.

Ако между буквите почти отсъстват свръзките, това издава човек, който се осланя на интуицията, а не на логиката.

Ако буквите са съединени, това издава логически ум.

Нормален е почеркът, в който буквите са с размер около 4 милиметра. По-големите букви издават желание за привличане на вниманието. По-дребните букви издават сдържаност и самообладание.

viberTvoia.net - Всичко за теб и твоето семейство.

© 2023 Tvoia.Net