Партньорска съвместимост според числото на жизнения път

19-06-2021

Доста нумеролози считат, че хармонията между двама партньори зависи до голяма степен от съвместимостта и между техните числа на на “жизнения път” (път на живота ), поне що се отнася до взаимоотношенията за по-дълго време, избягване на подчертано кризисни периоди водещи до раздели. Разбира се, че има и много други фактори, които оказват влияние, но това съчетание показва дали общият път ще бъде с повече неравности или точно обратното. Освен това, “общият път” може да бъде класифициран като “много добър”, “възможен”, “спорен” и “труден”. 

Числото на жизненият път се изчислява като се редуцира рождената дата до едноцифрено число /ден, месец и година/.

Пример: 01.01.1966- 0+1+0+1+1+9+6+6=24, 2+4=6

Можете да изчислите жизнения си път тук.

Съвместимост на жизнен път 1 с останалите:
Много добра: 1, 5, 7
Възможна: 3, 9
Спорна: 2, 8
Трудна: 4, 6

Съвместимост на жизнен път 2 с останалите:
Много добра: 2,4,8.
Възможна: 3, 6.
Спорна: 9.
Трудна: 1,5,7.

Съвместимост на жизнен път 3 с останалите:
Много добра: 3,6,9.
Възможна: 1,2,5.
Спорна: няма.
Трудна: 4,7,8.

Съвместимост на жизнен път 4 с останалите:
Много добра: 2,4,8
Възможна: 6,7
Спорна: няма.
Трудна: 1,3,5,9.

Съвместимост на жизнен път 5 с останалите:
Много добра: 1, 5, 7.
Възможна: 3, 9.
Спорна: 8
Трудна: 2, 4, 6.

Съвместимост на жизнен път 6 с останалите:
Много добра: 3,6,9
Възможна: 2,4,8
Спорна: няма
Трудна: 1,5,7.

Съвместимост на жизнен път 7 с останалите:
Много добра: 1, 5, 7.
Възможна: 4
Спорна: 9
Трудна: 2,3,6,8

Съвместимост на жизнен път 8 с останалите:
Много добра: 2,4,8
Възможна: 6
Спорна: 1,5
Трудна: 3,7,9

Съвместимост на жизнен път 9 с останалите:
Много добра: 3,6,9
Възможна: 1,5
Спорна: 2,7
Трудна: 4,8

viberTvoia.net - Всичко за теб и твоето семейство.

© 2023 Tvoia.Net