Честит 8 март! Отбелязваме Международния ден на жената

08-03-2024

Международният ден на жената е празник, който едни тачат, а други – пренебрегват по различни причини.

В традициите празникът се свързва не само с подаряване на цветя и израз на уважение към съпругата и майката, но също равнопоставеността на половете Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

Празникът е установен по предложение на Клара Цеткин на Втората международна конференция на жените социалистки в Копенхаген през 1910 година. Историята му обаче започва още в далечната 1857 година в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики.

На тази дата жените излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно, на същия ден, тези жени създават своя първи работнически синдикат.

Така започва своеобразна борба за повече права на жените. Следват и други протести, най-известният от които е през 1908 г., когато жените организират шествие през Ню Йорк с искания за по-кратък работен ден, по-добро заплащане и право на гласуване.

На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема: Всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота. На следващата година, Международният ден на жената е отбелязан от повече от един милион хора в Австрия, Дания, Германия и Швейцария, а през 1913 г. във Франция и Русия.

В България 8-ми март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 година, през 1915 година е първото публично честване.

8 март става любим празник на жените от всички възрасти след 1960 година. Честването взема особено широки размери и става, особено в държавните учреждения. Даже празникът получава неофициалното наименование „ден на колежката”.

Започнал като политическо събитие на социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни (предимно Източна Европа, Русия и страните от бившия Съветски блок). В някои страни денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. В други страни темата за политическите и човешки права на жените, отстоявани от ООН, са силно застъпени и на политическата, и на обществената борба на жените по света се гледа отговорно и с надежда.

viberTvoia.net - Всичко за теб и твоето семейство.

© 2024 Tvoia.Net