Любопитно  /  Любопитно

Жените работят без заплащане два месеца в годината
03-11-2017
Статия
 Любопитно

Равното заплащане на мъжете и жените – една от основните ценности на ЕС - остава далеч от реалността.
3 ноември е Европейският ден на равното заплащане, но това е и моментът, в който жените, в сравнение с колегите си мъже, всъщност престават да получават заплащане, а до края на годината остават почти два месеца. Така е, защото средната почасова надница за жените в Европа е с 16,3% по-ниска от тази за мъжете, съобщи Европейската комисия.
След няколко седмици Европейската комисия ще представи план за действие за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Това ще засили текущите дейности и ще позволи да бъдат предложени нови мерки.
Този месец предстои и колоквиум на тема „Правата на жените в смутни времена”, на който ще се търсят нови решения за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. По същото време европейският стълб на социалните права ще бъде обявен на най-високо равнище, потвърждавайки отново, че жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.
Жените в ЕС се представят еднакво или дори по-добре от мъжете в сферата на образованието, но това не е отразено на пазара на труда, подчертават от Комисията. През 2016 г. 33% от жените в ЕС са завършили висше образование, в сравнение с 29% от мъжете. Същевременно, общата заетост на жените е с 11,6 процентни пункта по-ниска от тази на мъжете.
Жените са по-слабо представени и на високопоставени позиции в най-големите компании в ЕС. Едва всеки 14-и председател на управителен съвет и всеки 20-и главен изпълнителен директор е жена.
По-рано тази година Европейската комисия представи законодателни предложения относно равновесието между професионалния и личния живот, които ще осигурят повече гъвкавост и по-добра закрила на майките, бащите и лицата, полагащи грижи, независимо от това дали желаят да вземат отпуск, за да се грижат за своите деца, да се възползват от гъвкаво работно време или да се върнат на работа.

Източник: technews bg