Любопитно  /  Любопитно

Световен ден за опазване на околната среда
05-06-2017
Статия
 Любопитно

Тази година Световният ден за опазване на околната среда е с фокус „да свържем хората с природата“, подтиквайки ни да помислим над това доколко ние, хората, сме част от природата и колко много зависим от нея.

Световният ден за опазване на околната среда се провежда всяка година на 5 юни и е проява на Обединените нации за положителни действия, свързани с опазването на околната среда. Все повече правителствата по света разработват законодателствата си насочени към опазване на околната среда, все повече потребителите в развитите икономически страни изискват от доставчиците да докажат съответствие и добри практики по въпросите, свързани с опазването на околната среда.